søndag 13. oktober 2013

Rablings tar saken!Rablings har den siste tiden lagt nesa si borti saker som han i utgangspunktet ikke har noe med, og klart gitt uttrykk for sine personlige meninger og betraktninger her på Smooth Operator. At han har gjort det kommer kanskje ikke som noen stor bombe på de som kjenner personen Rablings, på godt og vondt.

Denne lille bloggytringen har i utgangspunktet ingenting med de foregående blogger å gjøre, men den kan kanskje gi noen et lite innblikk i hvorfor det ofte kan være utfordrende å rekruttere folk til frivillige verv.

Dårlig skjulte trusler, fryktkultur, taskenspill og bakvaskelser er nok mer vanlig enn mannen i gata kanskje tror innen organisasjonsledd i idretten. Men det kommer sjelden frem i lyset fordi de som utsettes for dette, ofte velger å bakke ut i stedet for å ta opp kampen når de opplever noe ubehagelig. Noe som er helt forståelig, med tanke på at det er "ulønnet" arbeid som for mange tar mer tid enn det gir positive opplevelser tilbake.

Saken jeg skal sette fokus på i dag, er det et tidligere styremedlem i Storhamar Dragons yngres fikk oppleve som tillitsvalgt. Vedkommende ble utsatt for hva jeg vil karakterisere for "psykisk terror" gjennom "truende" eposter fra noen som utga seg for å være journalister, men som i realiteten er oppdiktede personer.

Jeg har kjent til denne saken en god stund, og har på eget initiativ og uoppfordret over en tid nå bedrevet en liten "etterforskning" helt på egenhånd. Det valgte jeg å gjøre fordi jeg synes det er ufint, kvalmende og et grovt overtramp når noen utgir seg for å være journalister og sender dårlig fordekte "trusler" til tillitsvalgte. Spesielt når det skjer innen en idrett jeg elsker, hockey!
Rablings nå også som "privatdetektiv"
Mine undersøkelser er ikke helt i mål riktig enda, men jeg skal ikke hvile før jeg finner ut hvem som står bak i denne saken. Når det kommer for en dag, så håper jeg det kan være med å hindre at andre faller for fristelsen å bruke "La Familia" metoder innen idretten i fremtiden.

Her er eposten som ble sendt til et styremedlem i Storhamar Dragons yngres, så kan jo hver og en av dere som leser dette danne dere en mening om dette er innafor eller utafor akseptabelt?
 Denne eposten er gjengitt med tillatelse fra mottakeren, og i mitt hodet så er det ingen tvil om hva som er hensikten og hva de/den som står bak ønsker å oppnå med denne eposten.....

Det som er hevet over enhver tvil er at "Asgeir Johnsen" og "Ole Kristiansen Andersen" aldri har jobbet som journalister!
Jeg har gjort henvendelser til en rekke av landets redaksjoner, men ingen har noensinne hørt om dette "tospannet". Da jeg innså at dette er personer som tydeligvis har inngående kjennskap, og eller kontakter innen organisasjonsleddet i Storhamar, da bestemte jeg meg for å finne "trollene". For hvis vi skal komme videre og skape gode rammebetingelser, aktive frivillige og få kompetente ledere innen idretten så må personer som står bak ting som dette stoppes!

Rablings er ikke helt i mål, men venter nå bare på en tilbakemelding fra de som hjelper til med den "tekniske" delen av "etterforskningen". Når jeg så får svarene så må ingen være i tvil om at jeg vil legge frem mine funn med hud og hår.

Uenighet og åpne diskusjoner er greit, men taskenspill og faenskap skal ikke få vinne frem. I hvert fall ikke så lenge Rablings har tilgang til PC!

mvh
Rablings